PROCEDURY POSTĘPOWANIA W GABINECIE KOSMETOLOGII HEALTHY SKIN W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

Wytyczne  dla klientów:

  • Należy nosić osłonę nosa i ust (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu) oraz dezynfekować dłonie przed wejściem i po wyjściu z gabinetu.  
  • Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.
  • Proszę przychodzić na zabieg bez osób towarzyszących, w przypadku gdy wymaga opieki, uczestniczy także jego opiekun.

Kliencie! Nie możesz przyjść na umówioną wizytę jeśli:

  • występują u Ciebie objawy wskazujące na chorobę
  • jesteś w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  • zamieszkujesz z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  • w ciągu tygodnia miałeś kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji. 

W momencie wystąpienia powyższych przypadków DWOŁAJ PROSZĘ SWOJĄ WIZYTĘ

Klient w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu powinien:

  • zdezynfekować ręce po wejściu do salonu
  • nosić środek ochrony zasłaniający usta i nos lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające  jego funkcję,  jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala.

Dodatkowe środki ostrożności wdrożone w Healthy Skin

Podczas wykonywanych usług wszystkie użyte przedmioty są gromadzone na podkładzie jednorazowym. Po skończonym zabiegu następuje dezynfekcja wszystkich opakowań kosmetyków użytych w trakcie zabiegu, wymiana włókniny na fotelu, dezynfekcja pilota od fotela, lampy, włączników światła, umywalki, baterii oraz wszystkich dotykanych w trakcie zabiegów powierzchni.
Zabiegi, których specyfika na to pozwala są wykonywane w rękawiczkach jednorazowych. Kosmetolog zawsze nosi maskę, bez względu na to czy jest pandemia.
Po wejściu klient jest zobowiązany zdezynfekować ręce.
Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.
Ograniczenie wystroju gabinetu.
Często wietrzenia pomieszczeń
Rezygnacja z serwowania napoi
Zastąpienie przyborów/ narzędzi/ akcesoriów wielokrotnego zastosowania przyborami/ narzędziami/ akcesoriami jednorazowymi, z wyłączeniem narzędzi, które będą poddane sterylizacji.
Rozłożenie w czasie zaplanowanych wizyt, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w gabinecie w tym samym czasie. W gabinecie może przebywać tylko jeden klient.

 

 

 

Maska z glinki na twarz

Sprawdź jak wygląda pierwsza wizyta

HEALTHY SKIN
ANGELIKA PIERUCKA

Gabinet kosmetologii holistycznej

ul.Małopolska 40A (Parkowe Złotniki)
Wrocław, Fabryczna

Email: kontakt@healthyskin.wroclaw.pl
Tel.: 796 005 545

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja wizyty.
W pobliżu znajdziesz ogólnodostępne miejsca parkingowe.